Ултрамедика

Ултрамедика е првата ин витро лабораторија во Република Македонија. Започна со работа во 1997 година.
Од 2009 година Ултрамедика склучи договор со Фондот за здравствено осигурување за биолошки помогнато оплодување (Ин витро).
Кај нас се практикуваат сите светски докажани методи за добивање на потомство.
Тимот на УЛТРАМЕДИКА е составен од професионалци со најдолготрајно искуство на овие простори:
Др. Емилија Савичевиќ-Исјановска

Гинеколог-ембриолог со 15 години искуство во IVF методите.

Др. Филип Исјановски

Доктор-ембриолог со 4 години искуство.

Др. Алфред Книевалд

Дипломиран биолог-ембриолог со 30 години искуство во IVF методите ширум Европа.