Ултрамедика

Ултрамедика е првата ин витро лабораторија во Република Македонија. Започна со работа во 1997 година.
Од 2009 година Ултрамедика склучи договор со Фондот за здравствено осигурување за биолошки помогнато оплодување (Ин витро).
Кај нас се практикуваат сите светски докажани методи за добивање на потомство.
Тимот на УЛТРАМЕДИКА е составен од професионалци со најдолготрајно искуство на овие простори: