Др. Емилија Савичевиќ-Исјановска

Гинеколог-ембриолог со 15 години искуство во IVF методите.

Др. Филип Исјановски

Доктор-ембриолог со 4 години искуство.

Др. Алфред Книевалд

Дипломиран биолог-ембриолог со 30 години искуство во IVF методите ширум Европа.