CRYO LAB метода

CRYO LAB е метода за замрзнување на биолошкиот материјал за понатамошна одложена употреба. Ултрамедика врши чување на сперматозоиди, јајце клетки, готови ембриони, како и БЛАСТОЦИСТИ.