Документи

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМОТ НА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕКУ ФЗО:

 

ЖЕНСКИ ФАКТОР:

1. Генералии, возраст, времетраење на инфертилитетот, менструален циклус.
2. Базичен Колор Доплер на матката и ултразвучна проценка на јајниците (исклучиво во Ултрамедика).
3. Хистеросалпингографија (HSG).
4. Хормонски статус направен на третиот ден од почетокот на циклусот за следните хормони:
5. FSH, LH и E2, во текот на циклусот ниво на Prolaktin во крвта и во лутеална фаза од циклусот, нивото на Progesteron.
6. Крвна група
7. Брис од цервикс и од вагина
8. Тест за HIV, HBS C и B (Сида, хепатитис Б и Ц)
9. Тест за Chlamidia, Mycoplasma, Ureoplasma.
10. Лабораториски резултати – комплетна крвна слика, со седиментација на еритроцити и гликоза во крвта.
11. 10. Тумор маркер CA125.

МАШКИ ФАКТОР:

1. Спермограм по 2 до 5 дена апстиненција (исклучиво во Ултрамедика).
2. Спермокултура
3. Крвна група
4. Тест за HIV, HBS B и C (Сида, хепатитис Б и Ц)
5. Комплетна крвна слика.
6. Анализа на урина (мокрача).

ДОКУМЕНТИТЕ НЕТРЕБА ДА БИДАТ ПОСТАРИ ОД 6 МЕСЕЦИ.